ἀλύτας

ἀλύτας
Grammatical information: m.
Meaning: = ῥαβδοφόρος η μαστιγοφόρος (EM 72, 15), police-men in Elis (inscr.).
Derivatives: Denominative ἀλυτᾶται (cod. ἀλύταται) παρατηρεῖ H.
Origin: LW [a loanword which is (probably) not of Pre-Greek origin] Eur.
Etymology: Explained as *Ϝαλυ-τᾱς `staff-bearer' to Goth. walus `staff', ON vǫlr id. s. Bechtel Dial. 2, 863, Gött. Nachr. 1920, 247. Krahe Glotta 22, 123f. thinks it is of Illyrian origin. The Greek word is hardly IE inheritance (would be *uh₂lu-). A direct loan from Germanic is improbable, so there will be a third source (as Krahe supposed), but the word may well be non-IE (words with this meaning are very often borrowed).
Page in Frisk: 1,80

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • ἀλύτας — ἀλύτᾱς , ἀλύτης police officer masc acc pl ἀλύτᾱς , ἀλύτης police officer masc nom sg (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αλυτάρχης — ο (AM ἀλυτάρχης) (Μ και ἀλύταρχος) 1. ο επικεφαλής τών αλυτών, τών κατώτερων οργάνων, επόπτης τής τάξεως σε δημόσιους αγώνες (κατά το αξίωμα ήταν αμέσως μετά τους ελλανοδίκες). [ΕΤΥΜΟΛ. < ἀλύτας, ἀλύτης «ραβδοφόρος, υπεύθυνος για την τήρηση… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.